wielkość tekstu: A | A | A |

Poznaj lepiej nasz region:

1
2

Dotyczy dokumentacji medycznej

26.03.2020

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom i osobom uprawnionym do odbioru oraz wydawanie kart zgonów

Mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie (WSPR) prosimy o zminimalizowanie wizyt osobistych  i tak:

Osobiście odbiorą Państwo:

- kartę zgonu pacjenta ,

- w wyjątkowych sytuacjach dokumentację medyczną z udzielonej pomocy np. krótki termin wyznaczony przez instytucję, która oczekuje na ową dokumentację)

W pozostałych przypadkach o wydanie kopii dokumentacji medycznej proszę zwracać się:

  • listownie – na adres

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Pstrowskiego 28B

10-602 Olsztyn

  • drogą  e-mail:   sekretariat@wspr.olsztyn.pl

W załączniku przesyłacie Państwo skan pisma z widocznym Państwa podpisem osobistym ( w przypadku dokumentacji własnej)  lub podpisem własnoręcznym i upoważnieniem wydanym przez osobę, której dokumentacja dotyczy.

Dokumentacja medyczna będzie wysyłana tylko drogą pocztową - listem poleconym.

WAŻNE ! W treści wniosku o wydanie dokumentacji proszę zamieścić wpis:

„Wyrażam zgodę na przesłanie dokumentacji  drogą listową”

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych (SKiRŚZ) pod numerem telefonu:

o     - 89 537 38 38

o     - 89 537 38 39

Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana na podstawie złożonego wniosku.

Dokumentacja medyczna może być udostępniona:

1)       pacjentowi,

2)       przedstawicielowi ustawowemu,

3)       osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1)       osobie upoważnionej przez pacjenta za życia,

2)       osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,

3)      osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Zgodnie z art. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta osoba bliska oznacza: małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.

WSPR w Olsztynie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00

W obecnej sytuacji, proszę pamiętać, że w przypadku osobistego odbioru dokumentacji, w pomieszczeniu może przebywać tylko

JEDNA OSOBA.

Informacja

19.03.2020

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ogranicza dostęp do pomieszczeń administracji. Przed wejściem należy użyć dzwonka.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i drogą mailową.

Link do zakładki kontakt: http://wspr.olsztyn.pl/kontakt-1

KORONAWIRUS / Informacje

10.03.2020

źródło: www.gov.pl

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

 


W dniu 24.02.2020 roku Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie odwiedzili wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Kandytach oraz Szkół Filialnych w Toprzynach i Pieszkowie, którzy przekazali zebrane przez uczniów maskotki – 260 pluszaków. Zabawki będą rozdawane przez Zespoły Ratownictwa Medycznego w trakcie udzielania pomocy małym pacjentom, co pozwoli zredukować stres i ból związany z wypadkiem lub nagłym zachorowaniem.

Wolontariusze zwiedzili naszą Stację, poznali pracę Zespołów Ratownictwa Medycznego, odwiedzili również Dyspozytornię Medyczną.

Projekt i wykonanie: Artneo.pl