wielkość tekstu: A | A | A |

Poznaj lepiej nasz region:

1
2

Informacje, podziękowania, różne

16.06.2020

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie nominuje:

1. Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

2. Podmiot Szkoleniowy Karol Haska Ratownictwo Medyczne z Nowego Miasta Lubawskiego

3. Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Olsztynie

 

Link do strony do wpłat: https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengehaniap


Informacje

09.04.2020

Dotyczy dokumentacji medycznej

26.03.2020

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom i osobom uprawnionym do odbioru oraz wydawanie kart zgonów

Mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie (WSPR) prosimy o zminimalizowanie wizyt osobistych  i tak:

Osobiście odbiorą Państwo:
- kartę zgonu pacjenta ,
- w wyjątkowych sytuacjach dokumentację medyczną z udzielonej pomocy np. krótki termin wyznaczony przez instytucję, która oczekuje na ową dokumentację)

 

W pozostałych przypadkach o wydanie kopii dokumentacji medycznej proszę zwracać się:

  • listownie – na adres

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Pstrowskiego 28B
10-602 Olsztyn

  • drogą  e-mail:   sekretariat@wspr.olsztyn.pl

W załączniku przesyłacie Państwo skan pisma z widocznym Państwa podpisem osobistym ( w przypadku dokumentacji własnej)  lub podpisem własnoręcznym i upoważnieniem wydanym przez osobę, której dokumentacja dotyczy.

Dokumentacja medyczna będzie wysyłana tylko drogą pocztową - listem poleconym.

WAŻNE ! W treści wniosku o wydanie dokumentacji proszę zamieścić wpis:

„Wyrażam zgodę na przesłanie dokumentacji  drogą listową”

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych (SKiRŚZ) pod numerem telefonu:
89 537 38 38 lub 89 537 38 39

Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana na podstawie złożonego wniosku.

Dokumentacja medyczna może być udostępniona:
1)       pacjentowi,
2)       przedstawicielowi ustawowemu,
3)       osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1)       osobie upoważnionej przez pacjenta za życia,
2)       osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,
3)      osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Zgodnie z art. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta osoba bliska oznacza: małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.

WSPR w Olsztynie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00

W obecnej sytuacji, proszę pamiętać, że w przypadku osobistego odbioru dokumentacji, w pomieszczeniu może przebywać tylko

JEDNA OSOBA


 

REALIZOWANE PROJEKTY

15.02.2018

Dodano 01.07.2020


Dodano: 15.02.2018

Projekt i wykonanie: Artneo.pl