wielkość tekstu: A | A | A |

Poznaj lepiej nasz region:

1
2

Podziękowanie

22.05.2020

Podziękowania za wsparcie

20.04.2020

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie dziękuje dla:

Za przekazanie środków do dezynfekcji i odkażania. Dziękujemy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie za przygotowanie preparatów przekazanych przez KAS.

Za przekazanie opon do wszystkich ambulansów

Ikea Gdańsk

Za wyposażenie pomieszczeń w nowe meble oraz sprzęt AGD niezbędny do utrzymania czystości w pomieszczeniach i karetkach WSPR w Olsztynie

Galeria Warmińska oraz Aura Centrum Olsztyna  wielokrotnie udzieliły wsparcia przekazując środki do dezynfekcji, odkażania oraz indywidualne środki ochrony osobistej. Dziękujemy.

Nasi Darczyńcy:

 • Piccola Bari
 • Pani Krystyna z Wójtowa
 • Pan Sebastian z Olsztyna
 • Pani Jadwiga Niewińska-Kopeć
 • Oil Point Sp. z o.o.
 • Miejska Beach Bar Sp. z o.o.
 • Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gutkowie
 • Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne  Polfa S.A.
 • Fundacja „Przyszłość dla dzieci”
 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie
 • Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Fundacja Kronenberga przy City Handlowy
 •  

Informacje

09.04.2020

Dotyczy dokumentacji medycznej

26.03.2020

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom i osobom uprawnionym do odbioru oraz wydawanie kart zgonów

Mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie (WSPR) prosimy o zminimalizowanie wizyt osobistych  i tak:

Osobiście odbiorą Państwo:

- kartę zgonu pacjenta ,

- w wyjątkowych sytuacjach dokumentację medyczną z udzielonej pomocy np. krótki termin wyznaczony przez instytucję, która oczekuje na ową dokumentację)

W pozostałych przypadkach o wydanie kopii dokumentacji medycznej proszę zwracać się:

 • listownie – na adres

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Pstrowskiego 28B

10-602 Olsztyn

 • drogą  e-mail:   sekretariat@wspr.olsztyn.pl

W załączniku przesyłacie Państwo skan pisma z widocznym Państwa podpisem osobistym ( w przypadku dokumentacji własnej)  lub podpisem własnoręcznym i upoważnieniem wydanym przez osobę, której dokumentacja dotyczy.

Dokumentacja medyczna będzie wysyłana tylko drogą pocztową - listem poleconym.

WAŻNE ! W treści wniosku o wydanie dokumentacji proszę zamieścić wpis:

„Wyrażam zgodę na przesłanie dokumentacji  drogą listową”

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych (SKiRŚZ) pod numerem telefonu:

o     - 89 537 38 38

o     - 89 537 38 39

Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana na podstawie złożonego wniosku.

Dokumentacja medyczna może być udostępniona:

1)       pacjentowi,

2)       przedstawicielowi ustawowemu,

3)       osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1)       osobie upoważnionej przez pacjenta za życia,

2)       osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,

3)      osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Zgodnie z art. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta osoba bliska oznacza: małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.

WSPR w Olsztynie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00

W obecnej sytuacji, proszę pamiętać, że w przypadku osobistego odbioru dokumentacji, w pomieszczeniu może przebywać tylko

JEDNA OSOBA

 


 

Projekt i wykonanie: Artneo.pl