222 Pielęgniarki - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
wielkość tekstu: A | A | A |

Poznaj lepiej nasz region:


RATOWNICTWO MEDYCZNE

NUMER ALARMOWY

999

Centralna Dyspozytornia Medyczna w Olsztynie

Biuletyn Informacji Bublicznej
 

Pielęgniarki

KURS SPECJALISTYCZNY RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA 
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest min. do:

 - planowania i realizacji interwencji w stanach zagrożenia zdrowotnego
- wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych
- wykonywania defibrylacji elektrycznej z użyciem defibrylatora manualnego
- udrażniania przyrządowego dróg oddechowych

 Serdecznie zapraszamy na organizowany przez nas kurs specjalistyczny
Czas realizacji – 9 dni w ciągu 4 tygodni– 90 godz.
Koszt – 650,00 zł./os.

 

KURS SPECJALISTYCZNY RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA NOWORODKA 
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 Serdecznie zapraszamy na organizowany przez nas kurs specjalistyczny
Czas realizacji – 5 dni w ciągu 4 tygodni – 57 godz.
Koszt – 650,00 PLN /os.

Terminy realizacji kursu:
do uzgodnienia po zebraniu min. 10 zgłoszeń

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

WPISOWE - 150,00 ZŁ - 7 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM KURSU
(w przypadku odwołania kursu z winy organizatora zaliczka podlega zwrotowi)

Płatność w kasie lub przelewem na konto WSPR:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn
Nr 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004

z dopiskiem "imię i nazwisko-RKO-data"

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu z przyczyn od niego niezależnych.


RATOWNICTWO MEDYCZNE

NUMER ALARMOWY

999

Centralna Dyspozytornia Medyczna w Olsztynie

Biuletyn Informacji Bublicznej
 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28 B
10-602 Olsztyn

tel. +48 89 537 38 11
fax +48 89 537 38 10

e-mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl


© Copyright 2018 by WSPR OLSZTYN | All right reserved.
Projekt i wykonanie: Artneo.pl