222 Dyspozytor Medyczny - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
wielkość tekstu: A | A | A |


RATOWNICTWO MEDYCZNE

NUMER ALARMOWY

999


Interwencje Centralnej Dyspozytorni Medycznej w Olsztynie w miesiącu:

KWIECIEŃ 2017r.

Odebrane połączenia: 23 607

Wyjazdy: 10 710

Wyjazdy od początku roku: 46 562

Biuletyn Informacji Bublicznej

Dyspozytor Medyczny

Warmińsko - Mazurska Szkoła Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie organizuje następujące szkolenia dla dyspozytorów medycznych:

  • kursy doskonalące w ramach doskonalenia zawodowego
  • seminaria dla kadr medycznych 

  KURS DOSKONALĄCY DLA DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH


Koszt kursu 800 zł. brutto/os.
Opłata wpisowa (zaliczana na poczet wpłaty na kurs) 
150 złotych na 7 dni przed rozpoczęciem kursu
(w przypadku odwołania kursu z winy organizatora zaliczka podlega zwrotowi)

Płatność w kasie lub przelewem na konto WSPR konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego
O/Olsztyn Nr 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004
z dopiskiem "imię i nazwisko-Kurs dyspozytorzy -data"

Formularz zgłoszeniowy do pobrania
Organizator: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, 
10-602 Olsztyn, 
ul. Pstrowskiego 28B
tel./fax: 0-89/ 537 38 48-49 lub tel. 607 44 63 62, 
e-mail:   ,  

Warunki kwalifikacji

Do kursu może przystąpić osoba, która:

  • Posiada wykształcenie wymagane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego
  • Przez okres co najmniej 5 lat była zatrudniona przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala
  • Zatrudniona była na stanowisku dyspozytora medycznego w dniu wejścia ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku a nie posiada w/w wykształcenia


RATOWNICTWO MEDYCZNE

NUMER ALARMOWY

999


Interwencje Centralnej Dyspozytorni Medycznej w Olsztynie w miesiącu:

KWIECIEŃ 2017r.

Odebrane połączenia: 23 607

Wyjazdy: 10 710

Wyjazdy od początku roku: 46 562

Biuletyn Informacji Bublicznej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn

tel. +48 89 537 38 11
fax +48 89 537 38 10

e-mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl


© Copyright 2017 by WSPR OLSZTYN | All right reserved.
Projekt i wykonanie: Artneo.pl