222 KPP Kwalifikowana pierwsza pomoc - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
wielkość tekstu: A | A | A |

Poznaj lepiej nasz region:


RATOWNICTWO MEDYCZNE

NUMER ALARMOWY

999

Biuletyn Informacji Bublicznej

KPP Kwalifikowana pierwsza pomoc

   .

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY UZYSKANIE TYTUŁU RATOWNIKA
WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM 

   Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie kończącego się zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu ratownika
                  Koszt egzaminu recertyfikującego wraz z przygotowaniem praktycznym (2 godz.)- 250,00 zł.


                             KPP - Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

       Czas trwania - 66 godz. (25 godz. zajęć teoretycznych i 41 godz. zajęć praktycznych)

850,00 zł/os. brutto 

Płatność na 7 dni przed planowanym terminem kursu

Organizator zastrzega sobie odwołanie kursu z przyczyn niezależnych

Liczba uczestników: min. 6 os. - max. 24 os. 

Płatność w kasie lub przelewem na konto WSPR konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn Nr 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004
z dopiskiem "imię i nazwisko-KPP-data"
                

Organizator: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
10-602 Olsztyn, ul.
Pstrowskiego 28B

WARUNKI NABORU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WYMAGANIA I KWALIFIKACJE – w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy mogą wziąć udział 
wszyscy chętni posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, których stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zgłoszenia na kurs:
   Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn,
tel./fax: 0-89/ 5373848
e-mail:


Decyzja nr 3/09 wydana przez W-MCZP/DM/400/03/09

Charakter kursu: przygotowanie osób należących do jednostek współpracujących z system Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych.
Prowadzony zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dania 8 września 2006 r. oraz Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. z dnia 6 kwietnia 2007r.

 


RATOWNICTWO MEDYCZNE

NUMER ALARMOWY

999

Biuletyn Informacji Bublicznej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul.Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn

tel. +48 89 537 38 11
fax +48 89 537 38 10

 


© Copyright 2020 by WSPR OLSZTYN | All right reserved.
Projekt i wykonanie: Artneo.pl