111 NiŚOZ - informacje ogólne - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
wielkość tekstu: A | A | A |


RATOWNICTWO MEDYCZNE

NUMER ALARMOWY

999


Interwencje Centralnej Dyspozytorni Medycznej w Olsztynie w miesiącu:

KWIECIEŃ 2017r.

Odebrane połączenia: 23 607

Wyjazdy: 10 710

Wyjazdy od początku roku: 46 562

Biuletyn Informacji Bublicznej

NiŚOZ - informacje ogólne

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA  umożliwia uzyskanie porady lekarskiej oraz wykonanie zabiegu pielęgniarskiego w czasie, gdy nieczynne są poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (=lekarza rodzinnego).

W jej ramach odbywają się lekarskie porady w ambulatorium, porady telefoniczne, a także w uzasadnionych przypadkach wizyty domowe.

W gabinecie zabiegowym, a w sytuacji uzasadnionej również w domu pacjenta, są wykonywane zabiegi pielęgniarskie (np. iniekcja leku), gdy został on zlecony przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikający z potrzeby zachowania ciągłości leczenia, a także gdy zleci go lekarz podczas wizyty pacjenta w ambulatorium.

Do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej można zgłosić się w przypadku wystąpienia zachorowania lub zaostrzenia choroby przewlekłej w nocy lub w dzień wolny od pracy.

Aby uzyskać poradę lub mieć wykonany zabieg, należy przedstawić dowód tożsamości z numerem PESEL. Dotyczy to również porady telefonicznej – przepisy zobowiązują do odnotowania takich samych danych, jak przy wizycie w ambulatorium. Porady telefoniczne są rejestrowane (nagrywane).

Porady udzielane osobom nieubezpieczonym, a także zabiegi pielęgniarskie zlecane przez lekarzy nie będących lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego (bez umowy z NFZ) są odpłatne.

Należy pamiętać, że na wizyty kontrolne np. w chorobach przewlekłych lub na przedłużanie recept należy umawiać się do swojego lekarza rodzinnego.

W stanach zagrożenia życia i zdrowia (nagłego zagrożenia zdrowotnego) należy wzywać zespół ratownictwa medycznego dzwoniąc pod nr alarmowy 999 lub 112.

 

Porady, informacje, wizyty domowe

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - tel. 89 527 22 22,

Ambulatorium Olsztyn - ul. Żołnierska 18 A, (budynek Szpitala Dziecięcego)

Ambulatorium Dobre Miasto – ul. Pionierów 1.


RATOWNICTWO MEDYCZNE

NUMER ALARMOWY

999


Interwencje Centralnej Dyspozytorni Medycznej w Olsztynie w miesiącu:

KWIECIEŃ 2017r.

Odebrane połączenia: 23 607

Wyjazdy: 10 710

Wyjazdy od początku roku: 46 562

Biuletyn Informacji Bublicznej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn

tel. +48 89 537 38 11
fax +48 89 537 38 10

e-mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl


© Copyright 2017 by WSPR OLSZTYN | All right reserved.
Projekt i wykonanie: Artneo.pl