Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy psychiczne dzieci i młodzieży.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia znajdziemy informacje dotyczące kampanii społecznej „Powiedz co czujesz. Zdemaskuj emocje”, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy psychiczne dzieci i młodzieży.

Kampania promuje specjalną infolinię 800 12 12 12 oferującą doraźne wsparcie psychologiczne dzieciom i młodzieży, a także ich rodzicom i opiekunom.

Numer działa przez całą dobę, a połączenie z nim jest bezpłatne. Młodzi ludzie, którzy od zwykłej rozmowy telefonicznej wolą komunikator, mogą skorzystać z chatu dostępnego na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka link.

Na stronie udostępniony został bezpłatny magazyn pn. „Ze zdrowiem” poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży, a także wiele innych przydatnych informacji takich jak: gdzie szukać pomocy.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zaprasza do złożenia ofert w Konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych i pielęgniarki systemu (z uprawnieniami lub bez uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych). Więcej informacji znajdziesz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bipwspr.warmia.mazury.pl/77/konkurs-ofert-nr-7-2022-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zespolach-ratownictwa-medycznego-przez-ratownikow-medycznych-i-pielegniarki-systemu-z-uprawnieniami-lub-bez-uprawnien-do-prowadzenia-pojazdow-uprzywilejowanych.html