REALIZOWANE PROJEKTY

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie realizuje projekt „Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania, rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2”.

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2020.

Nr umowy o dofinansowanie z EFRR: RPWM.09.01.01-28-0028/20-00

Nr umowy o dofinansowanie z budżetu Województwa: Z/37/20

Dofinansowanie projektu z UE: 931 260,00 zł

Dofinansowanie projektu z budżetu Województwa: 168 740,00 zł

Celem projektu jest zakup sprzętu i materiałów przeznaczonych do zapobiegania, rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W ramach projektu Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zakupiła:

  1. Ambulans transportowy typu B wraz z wyposażeniem;
  2. 5 sztuk defibrylatorów transportowych wraz z akcesoriami;
  3. Urządzenie do dezynfekcji;
  4. Rurki krtaniowe do trudnej intubacji;
  5. Środki ochrony osobistej jedno i wielorazowego użytku w tym: rękawice, rękawice diagnostyczne nitrylowe, rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, kombinezony, półmaski, maski chirurgiczne, ptzyłbice i gogle ochronne;
  6. Środki do dezynfekcji w tym: mydła antybakteryjne w płynie, worki na odpady medyczne, środki do dezynfekcji.

Dodano: 30.10.2020


Dodano: Grudzień 2020


Dodano 01.07.2020


Dodano: 2020


Dodano: 15.02.2018


15 lutego 2018 admin