Zespoły ratownictwa medycznego w Olsztynie i Barczewie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie jest właścicielem 9 ambulansów. Na terenie Olsztyna stacjonuje 8 zespołów ratownictwa medycznego, 1 z nich to zespół specjalistyczny, a 7 – podstawowe. Rozstawione są w trzech miejscach stacjonowania, co ułatwia szybkie dotarcie do każdej z dzielnic. W Barczewie stacjonuje podstawowy zespół ratownictwa medycznego.

Wszystkie 9 zespołów, należących do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, udziela rocznie pomocy około 20 tysiącom pacjentów, zarówno na terenie miasta Olsztyna, jak i w sąsiadujących z nim gminach. Zespoły wyjeżdżają zarówno do wypadków komunikacyjnych, jak i innych urazów oraz poważnych, zagrażających życiu i zdrowiu zachorowań.

W sezonie letnim (od maja do września) po ulicach Olsztyna jeździ również motocykl ratowniczy, prowadzony przez doświadczonego ratownika medycznego. Mimo ograniczonego miejsca w jego kufrach mieści się sprzęt wystarczający do ratowania życia i wstępnego zaopatrzenia poszkodowanych – do przyjazdu ambulansu. Dzięki możliwości szybkiego przemieszczania się nawet po zakorkowanych ulicach, udaje mu się szybciej dotrzeć do osób potrzebujących pomocy.