KPP Kwalifikowana pierwsza pomoc

.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY UZYSKANIE TYTUŁU RATOWNIKA
WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM

Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie kończącego się zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu ratownika
Koszt egzaminu recertyfikującego wraz z przygotowaniem praktycznym (2 godz.)- 350 zł.


KPP – Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Czas trwania – 66 godz. (25 godz. zajęć teoretycznych i 41 godz. zajęć praktycznych)

1200 zł/os. brutto

Płatność na 7 dni przed planowanym terminem kursu

Organizator zastrzega sobie odwołanie kursu z przyczyn niezależnych

Liczba uczestników: min. 6 os. – max. 24 os.

Płatność w kasie lub przelewem na konto WSPR konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn Nr 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004
z dopiskiem „imię i nazwisko-KPP-data”

Organizator: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
10-602 Olsztyn, ul.
Pstrowskiego 28B

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WYMAGANIA I KWALIFIKACJE – w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy mogą wziąć udział
wszyscy chętni posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, których stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zgłoszenia na kurs:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn,
tel./fax: 0-89/ 5373848
e-mail: szkola@wspr.olsztyn.pl;


Decyzja nr 3/09 wydana przez W-MCZP/DM/400/03/09

Charakter kursu: przygotowanie osób należących do jednostek współpracujących z system Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych.
Prowadzony zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dania 8 września 2006 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. z dnia 6 kwietnia 2007r.


15 stycznia 2020 Kamila Kurłowicz-Myszkowska