Zespoły PRM

KURS DOSKONALĄCY DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

realizacja płatnych kursów doskonalących dla ratowników medycznych
grupy max. 10 osób – decyduje kolejność zgłoszeń
Koszt kursu 1000 zł. brutto/os.
Wpłata na 7 dni przed rozpoczęciem kursu
(w przypadku odwołania kursu z winy organizatora zaliczka podlega zwrotowi)

Płatność w kasie lub przelewem na konto WSPR konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego
O/Olsztyn Nr 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004
z dopiskiem „imię i nazwisko-Kurs ratownicy -data”

Organizator: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
10-602 Olsztyn,
ul. Pstrowskiego 28B
tel./fax: 0-89/ 537 38 48
e-mail: szkola@wspr.olsztyn.pl

Liczba punktów edukacyjnych: 120

Formularz zgłoszeniowy – plik do pobrania


15 stycznia 2020 Kamila Kurłowicz-Myszkowska