Kiedy wzywać pogotowie

NUMER ALARMOWY SŁUŻĄCY DO WZYWANIA POMOCY MEDYCZNEJ:
999 / 112

Z numerów tych należy korzystać wyłącznie po to, by wezwać pomoc w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia i życia

 

Objawami sugerującymi taki stan są między innymi:

 • Utrata przytomności,
 • Zaburzenia świadomości,
 • Zasłabnięcie,
 • Drgawki,
 • Silna duszność,
 • Silny ból w klatce piersiowej,
 • Nagły niedowład kończyn, często z zaburzeniami mowy (udar),
 • Nagły, silny ból głowy,
 • Nagły, silny ból brzucha,
 • Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi lub fusowate,
 • Masywne krwawienie z odbytu,
 • Masywne krwawienie z dróg rodnych,
 • Gwałtownie postępujący poród,
 • Zaburzenia psychiczne przebiegające z agresją,
 • Próba samobójcza,
 • Zatrucia lekami i innymi substancjami chemicznymi,
 • Gwałtownie przebiegające reakcje alergiczne,
 • Udar cieplny,
 • Wychłodzenie,
 • Urazy: w wypadkach komunikacyjnych, potrąceniach, upadkach z wysokości, skokach do wody,
 • Inne poważne urazy powodujące rozległe rany, oparzenia, złamania.

Nie należy wzywać pogotowia w celu uzyskania porady z powodu prostego zachorowania lub też wizyty kontrolnej w chorobach przewlekłych. W tym celu należy skorzystać z poradni lekarza rodzinnego. W razie zachorowania, które wystąpiło w nocy bądź w dzień wolny od pracy, a w ocenie pacjenta oczekiwanie na otwarcie macierzystej przychodni mogłoby się wiązać z pogorszeniem stanu zdrowia, można skorzystać z wizyty w Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej lub poprosić tam telefonicznie o wizytę domową.


20 marca 2015 admin