Ratownik Medyczny

 

KURS DOSKONALĄCY DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

 

prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych

realizacja płatnych kursów doskonalących dla ratowników medycznych
 grupy max. 10 osób – decyduje kolejność zgłoszeń
Koszt kursu 800 zł. brutto/os.
Wpłata na 7 dni przed rozpoczęciem kursu
(w przypadku odwołania kursu z winy organizatora zaliczka podlega zwrotowi)

Płatność w kasie lub przelewem na konto WSPR konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego 
O/Olsztyn Nr 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004
z dopiskiem „imię i nazwisko-Kurs ratownicy -data”  

Organizator: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
10-602 Olsztyn,
ul. Pstrowskiego 28B
tel./fax: 0-89/ 537 38 48
e-mail: szkola@wspr.olsztyn.pl 

Liczba punktów edukacyjnych: 120

Formularz zgłoszeniowy – plik do pobrania

Regulamin kursu

Jeżeli chcesz zapisać się na kurs organizowany przez nas wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij do na jeden z poniższych adresów:

 

WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA KADRY MEDYCZNEJ (40 pkt ed.)

Zapisując się na warsztaty prosimy zapoznać się z:

Ideą organizowanego szkolenia jest:

  • Uaktualnienie posiadanej wiedzy
  • Ujednolicenie systemu pracy w zespołach
  • Przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy w zespole podstawowym

Po zakończonych zajęciach zostaną wydane zaświadczenia/certyfikaty uczestnictwa.

DLA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH I KONTAKTOWYCH WSPR 50% CENY ZG. Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA 

Dla ratowników medycznych 40 punków edukacyjnych (4 dni).

Koszt warsztatów w zależności od opcji:

  • I opcja – 4 dni warsztatów  – 600 zł brutto = 40 pkt edukacyjnych dla ratowników medycznych
  • II opcja – dowolna liczba dni i godzin wybranych z powyższego harmonogramu – 1 godz. edukacyjna = 20,00 zł brutto = 1 pkt edukacyjny.
  • III opcja  – zorganizowanie warsztatów w miejscu zgłoszenia w przypadku zebrania grupy  min. 10 osób – uzgodnienia terminu i kosztów indywidualnie

Zgłoszenia telefonicznie lub osobiście:
tel. (89) 537 38 48 lub 49,  607 44 63 62
email: szkola@wspr.olsztyn.pl

Wpłata – 7 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM KURSU
(w przypadku odwołania kursu z winy organizatora zaliczka podlega zwrotowi)

Płatność w kasie lub przelewem na konto WSPR konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn Nr 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004
z dopiskiem „imię i nazwisko-WARSZTATY-data”

Organizator zastrzega sobie odwołanie kursu z przyczyn niezależnych

 

 


15 stycznia 2020 admin