Aktualności

KURS DOSKONALĄCY DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

realizacja płatnych kursów doskonalących dla ratowników medycznych

prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych

 grupy max. 10 osób – decyduje kolejność zgłoszeń
Koszt kursu 800 zł. brutto/os.
Wpłata na 7 dni przed rozpoczęciem kursu
(w przypadku odwołania kursu z winy organizatora zaliczka podlega zwrotowi)

Płatność w kasie lub przelewem na konto WSPR konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego 
O/Olsztyn Nr 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004
z dopiskiem „imię i nazwisko-Kurs ratownicy -data”  

Organizator: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
10-602 Olsztyn,
ul. Pstrowskiego 28B
tel./fax: 0-89/ 537 38 48
e-mail: szkola@wspr.olsztyn.pl 

Liczba punktów edukacyjnych: 120

Formularz zgłoszeniowy – plik do pobrania

Regulamin kursu

Jeżeli chcesz zapisać się na kurs organizowany przez nas wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij do na jeden z poniższych adresów:

 


 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY UZYSKANIE TYTUŁU RATOWNIKA
WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM 

   Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie kończącego się zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu ratownika.

         Koszt egzaminu recertyfikującego wraz z przygotowaniem praktycznym (2 godz.)- 250,00 zł.


Kurs pierwszej pomocy medycznej

Koszt uczestnictwa 98,40 złotych brutto/os.

Zapisy  pod nr tel. 89 537 38 48   lub  szkola@wspr.olsztyn.pl 
formularz zgłoszeniowy do pobrania

Organizator zastrzega sobie odwołanie kursu z przyczyn niezależnych


 

KPP – Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Czas trwania – 66 godz. (25 godz. zajęć teoretycznych i 41 godz. zajęć praktycznych)

Płatność: Kurs płatny – 850,00 zł/os. brutto 

szczegóły

Organizator zastrzega sobie odwołanie kursu z przyczyn niezależnych


 

WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA KADRY MEDYCZNEJ (40 pkt ed.)

szczegóły

Organizator zastrzega sobie odwołanie kursu z przyczyn niezależnych


RECERTYFIKACJA 
Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
PRZYGOTOWANIE + EGZAMIN – 250,00 zł.
termin do ustalenia


 

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych 

szczegóły

89 537 38 48

Organizator zastrzega sobie odwołanie kursu z przyczyn niezależnych


15 stycznia 2020 admin