Aktualności

KURS DOSKONALĄCY DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

realizacja płatnych kursów doskonalących dla ratowników medycznych

prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych

grupy max. 10 osób – decyduje kolejność zgłoszeń
Koszt kursu 1000 zł. brutto/os.
Wpłata na 7 dni przed rozpoczęciem kursu
(w przypadku odwołania kursu z winy organizatora zaliczka podlega zwrotowi)

Płatność w kasie lub przelewem na konto WSPR konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego
O/Olsztyn Nr 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004
z dopiskiem „imię i nazwisko-Kurs ratownicy -data”

Organizator: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
10-602 Olsztyn,
ul. Pstrowskiego 28B
tel./fax: 0-89/ 537 38 48
e-mail: szkola@wspr.olsztyn.pl

Liczba punktów edukacyjnych: 120

Formularz zgłoszeniowy – plik do pobrania

Regulamin kursu

Jeżeli chcesz zapisać się na kurs organizowany przez nas wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij do na jeden z poniższych adresów:


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY UZYSKANIE TYTUŁU RATOWNIKA
WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM

Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie kończącego się zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu ratownika.

Koszt egzaminu recertyfikującego wraz z przygotowaniem praktycznym (2 godz.)- 250,00 zł.


Kurs pierwszej pomocy medycznej

Koszt uczestnictwa 140 złotych brutto/os.

Zapisy pod nr tel. 89 537 38 48 lub szkola@wspr.olsztyn.pl
formularz zgłoszeniowy do pobrania

Organizator zastrzega sobie odwołanie kursu z przyczyn niezależnych


KPP – Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Czas trwania – 66 godz. (25 godz. zajęć teoretycznych i 41 godz. zajęć praktycznych)

Płatność: Kurs płatny – 1200,00 zł/os. brutto

szczegóły

Organizator zastrzega sobie odwołanie kursu z przyczyn niezależnych


WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA KADRY MEDYCZNEJ (40 pkt ed.)

szczegóły

Organizator zastrzega sobie odwołanie kursu z przyczyn niezależnych


RECERTYFIKACJA
Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
PRZYGOTOWANIE + EGZAMIN – 350,00 zł.
termin do ustalenia


Kurs doskonalący dla ratowników medycznych

szczegóły

89 537 38 48

Organizator zastrzega sobie odwołanie kursu z przyczyn niezależnych


15 stycznia 2020 Kamila Kurłowicz-Myszkowska