HIPOTERMIA

Przychylając się do poniższej prośby,
zachęcamy wszystkich pracowników WSPR w Olsztynie, do udziału w szkoleniu.

Personel medyczny świadczący usługi medyczne lub zatrudniony w WSPR w Olsztynie, powinien do dnia 29 lutego 2016 roku złożyć w Warmińsko-Mazurskiej Szkole Ratownictwa Medycznego lub przesłać na adres szkola@wspr.olsztyn.pl – certyfikat ukończenia szkolenia.  

„Szanowni Państwo,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody i zakwalifikowanie darmowego szkolenia   e-learningowego w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia u osoby poszkodowanej stanu hipotermii jako oficjalnego obowiązkowego szkolenia dla personelu medycznego Państwa jednostki. 

Informuję, iż Pan prof. dr hab. med. Jerzy Robert Ładny  Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej przyznał 5 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych za udział w szkoleniu internetowym pt.: Akademia Hipotermii;, realizowanym zgodnie z zapisem § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego
dla ratowników medycznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 775).
Szkolenie organizowane jest za pośrednictwem platformy e-learningowej oraz zakończone testem sprawdzającym wiedzę uczestników.
Dostęp do platformy e-learningowej oraz udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatne.
Strona szkolenia www.akademia.hipotermia.edu.pl

Z wyrazami szacunku,

dr n. med. Tomasz Darocha
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Krakowski Szpital
Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80
31-207 Kraków     tel. 502664128

 


14 stycznia 2016 admin