Program

 

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Dyspozytor medyczny w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego”
Olsztyn, 1-2 października 2015 r.

PROGRAM (do pobrania)

 1 października 2015 roku

9.30 – 11.00    rejestracja uczestników

10.00 – 11.00  kawa

10.45  ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

I panel  Organizacja i praca dyspozytorni medycznych w Systemie Państwowego RatownictwaMedycznego
Prowadząca: dr n. med. Małgorzata Popławska, Prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego, Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

11.00 – 11.30  Wystąpienie Mateusza Komzy Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Zdrowia na temat budowy i wdrażania ogólnopolskiego systemu SWD

11.30 – 12.00 „Wytyczne dotyczące 24-godzinnej gotowości podmiotów leczniczych do przyjmowania pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w poszczególnych zakresach świadczeń zdrowotnych.” prof. dr hab. Jerzy R.Ładny Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej Kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

12.00 – 12.30 „Współpraca dyspozytora medycznego z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego”. dr n. med. Robert Gałązkowski Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

12.30 – 13.00  „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia masowego/mnogiego – sposób na ujednolicenie działania we wszystkich obszarach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.” Marcin Podgórski Z-ca Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

13.00 – 14.45  Tworzenie skoncentrowanych dyspozytorni medycznych w Polsce.  Próba odpowiedzi na pytanie o pozytywne i negatywne aspekty takiego rozwiązania na przykładach:

 • Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – Dyrektor Artur Borowicz
 • Dyspozytorni Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
  i Transportu Sanitarnego w Kielcach – Dyrektor Marta Solnica
 • Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego – Dyrektor Małgorzata Popławska
 • Dyspozytorni Medycznej Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego – Dyrektor Ireneusz Sołek
 • Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie – Dyrektor Roman Pałka
 • Centrum Dyspozytorskiego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
  i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie – Dyrektor Artur Kamecki
 • Centralnej Dyspozytorni Medycznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w  Olsztynie – Dyrektor Marek Myszkowski

14.45 – 15.45  obiad

II panel Wybrane aspekty pracy dyspozytora medycznego
Prowadząca:  lek. Magdalena Zakrzewska,  specjalista medycyny ratunkowej, Z-ca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie  

15.45 – 16.05  Stres zawodowy dyspozytorów i rodzaje wsparcia, jakie może zaoferować pracodawca. Dr Małgorzata Wypych

16.05 – 16.15  Prowadzenie RKO przez telefon w  Centralnej Dyspozytorni Medycznej w Olsztynie. Grzegorz Rzońca,                         dyspozytor medyczny Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

16.15 – 16.45  Pacjent z bólem w klatce piersiowej – problemy z kwalifikacją zgłoszenia. Lek. Jacek Kowalczyk,                                     Konsultant Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Dziedzinie Medycyny Ratunkowej

16.45 – 17.15  Problemy w  komunikacji i postępowaniu dyspozytora medycznego z dziećmi.

Mgr Elżbieta Smolińska, psycholog Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

17.15 – 17.30  przerwa kawowa

17.30 – 18.00  Doświadczenia współpracy lekarza koordynatora z dyspozytorem medycznym.

                        Lek. Lidia Wałdoch, specjalista medycyny ratunkowej  

18.00 – 18.30  Pułapki w zbieraniu wywiadu medycznego – pacjent pediatryczny.

                       Lek. Jarosław Glibowski, specjalista pediatrii 

19.30             uroczysta kolacja

2 października 2015 roku

8.00 – 9.00     śniadanie

11.00 – 12.00    kawa

III panel (seminaryjny) Sytuacje szczególne w pracy dyspozytora medycznego.

9.00 – 13.00 – cztery stanowiska warsztatowe, z podziałem uczestników na cztery grupy. 

Czas przeznaczony na jedno stanowisko – 1 godz.

Stanowisko I: Symulacja przyjmowania zgłoszenia nagłego zatrzymania krążenia.

Stanowisko II: Symulacja przyjmowania zgłoszenia i dysponowania ZRM w przypadku zdarzenia  masowego.

Stanowisko III: Symulacja obsługi zgłoszenia o podłożeniu bomby.

Stanowisko IV: Symulacja obsługi zgłoszenia przez agresywnego wzywającego.

13.00               ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

13.30               obiad


21 września 2015 admin