NiŚOZ – informacje ogólne

Informacja Ministerstwa Zdrowia – https://pacjent.gov.pl/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA umożliwia uzyskanie porady lekarskiej oraz wykonanie zabiegu pielęgniarskiego w czasie, gdy nieczynne są poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (=lekarza rodzinnego).

W jej ramach odbywają się lekarskie porady w ambulatorium, porady telefoniczne, a także w uzasadnionych przypadkach wizyty domowe.

W gabinecie zabiegowym, a w sytuacji uzasadnionej również w domu pacjenta, są wykonywane zabiegi pielęgniarskie (np. iniekcja leku), gdy został on zlecony przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikający z potrzeby zachowania ciągłości leczenia, a także gdy zleci go lekarz podczas wizyty pacjenta w ambulatorium.

Do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej można zgłosić się w przypadku wystąpienia zachorowania lub zaostrzenia choroby przewlekłej w nocy lub w dzień wolny od pracy.

Aby uzyskać poradę lub mieć wykonany zabieg, należy przedstawić dowód tożsamości z numerem PESEL, a obywatele innych państw-paszport i Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego ( jeśli posiadają ). Dotyczy to również porady telefonicznej – przepisy zobowiązują do odnotowania takich samych danych, jak przy wizycie w ambulatorium. Porady telefoniczne są rejestrowane (nagrywane).

Porady udzielane osobom nieubezpieczonym, a także zabiegi pielęgniarskie zlecane przez lekarzy nie będących lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego (bez umowy z NFZ) są odpłatne.

Należy pamiętać, że na wizyty kontrolne np. w chorobach przewlekłych lub na przedłużanie recept należy umawiać się do swojego lekarza rodzinnego.

W stanach zagrożenia życia i zdrowia (nagłego zagrożenia zdrowotnego) należy wzywać zespół ratownictwa medycznego dzwoniąc pod nr alarmowy 999 lub 112.

Wizyty domowe:

Nocna i Świąteczna Wyjazdowa Opieka Zdrowotna – tel. 89 527 22 22 – dla pacjentów przebywających na terenie Olsztyna, przyległych gmin z wyłączeniem gminy Stawiguda (obsługiwanej przez ZOZ w Olsztynku), Dobrego Miasta oraz gminy Świątki. Świadczenie jest realizowane przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.

Porady ambulatoryjne i telefoniczne:

Ambulatoria Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od dnia 1 października 2017 roku są związane z siecią szpitali. W Olsztynie są zlokalizowane w: Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, Miejskim Szpitalu Zespolonym, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym (ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów pediatrycznych) oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Malarkiewicz i Spółka” Sp.j.(ze szczególnym uwzględnieniem pacjentek ciężarnych).

Szczegółowe informacje na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia.