Dostępność

TEKST ŁATWY DO CZYTANIA I ZROZUMIENIA (ETR)

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ratuje zdrowie i życie ludzi, którzy mieli wypadek lub nagle poważnie zachorowali.
Nasze karetki pomagają ludziom w Olsztynie i okolicach. Jest ich dziewięć.
Pracują w nich ratownicy medyczni, pielęgniarki i lekarze.
Pomoc można wezwać dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub 999.
Osoby głuche lub niedosłyszące mogą używać aplikacji Alarm112.
W weekendy i w nocy, gdy nie pracują przychodnie, nasi lekarze i pielęgniarki jeżdżą na wizyty domowe. Gdy osoba chora nie może pójść do lekarza, można umówić wizytę domową dzwoniąc na numer 89 5272222.

Informacja na temat aplikacji ALARM 112:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

Alarm112 możliwe jest  poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna. 

Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych. 

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji. 

Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS.

Pamiętaj! Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia!

Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie!

Gdy zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe, w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy.

Aplikacja dostęna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/aplikacja-moblina-alarm112


23 września 2021 admin