Pierwsza pomoc medyczna

Kurs pierwszej pomocy medycznej

Koszt uczestnictwa 140,00 złotych brutto/os.

Zapisy pod nr tel. 89 537 38 48 lub szkola@wspr.olsztyn.pl


formularz zgłoszeniowy do pobrania

Płatność w kasie lub przelewem na konto WSPR konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn Nr 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004

z dopiskiem „imię i nazwisko-pierwsza pomoc”

Podstawowy kurs pierwszej pomocy– skierowany do osób nie posiadających wykształcenia medycznego, dorosłych młodzieży, niezależnie od wykonywanego zawodu , dla kandydatów na kierowców w ramach kursu na prawo jazdy. W ofercie dajemy swobodę doboru tematów i ćwiczeń przez możliwość modyfikacji programowej, jesteśmy w stanie dopasować się do każdego zlecenia, miejsca i czasu przeprowadzanego szkolenia.

Podstawowy program kursu:

  1. Wstęp do kursu podstaw pierwszej pomocy, prawne aspekty udzielania p.p;
  2. Łańcuch ratunkowy, wzywanie pomocy;
  3. Wypadek komunikacyjny – organizacja miejsca wypadku komunikacyjnego;
  4. Postępowanie w urazach – krwotoki, obrażenia kończyn, upadki, oparzenia
  5. Postępowanie w nieurazowych stanach nagłych – omdlenia, zadławienia, padaczka, astma, uczulenia, zatrucia;
  6. Postępowanie przeciwwstrząsowe;
  7. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i dorosłych;
  8. Resuscytacja z użyciem AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego);

Po odbytym szkoleniu wydajemy imienne certyfikaty uczestnictwa w kursie z pierwszej pomocy medycznej.


25 czerwca 2019 Kamila Kurłowicz-Myszkowska