Pierwsza pomoc medyczna

                         Kurs pierwszej pomocy medycznej                      

Koszt uczestnictwa 98,40 złotych brutto/os.

Zapisy  pod nr tel. 89 537 38 48  lub  szkola@wspr.olsztyn.pl 

Warunki naboru
formularz zgłoszeniowy do pobrania

Płatność w kasie lub przelewem na konto WSPR konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn Nr 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004

z dopiskiem „imię i nazwisko-pierwsza pomoc”

Podstawowy kurs pierwszej pomocy– skierowany do osób nie posiadających wykształcenia medycznego, dorosłych młodzieży, niezależnie od wykonywanego zawodu , dla kandydatów na kierowców w ramach kursu na prawo jazdy. W ofercie dajemy swobodę doboru tematów i ćwiczeń przez możliwość modyfikacji programowej, jesteśmy w stanie dopasować się do każdego zlecenia, miejsca i czasu przeprowadzanego szkolenia.

 Podstawowy program kursu:

  1. Wstęp do kursu podstaw pierwszej pomocy, prawne aspekty udzielania p.p;    
  2. Łańcuch ratunkowy, wzywanie pomocy;    
  3. Wypadek komunikacyjny – organizacja miejsca wypadku komunikacyjnego;   
  4. Postępowanie w urazach – krwotoki, obrażenia kończyn, upadki, oparzenia    
  5. Postępowanie w nieurazowych stanach nagłych – omdlenia, zadławienia,  padaczka,    astma, uczulenia, zatrucia;   
  6. Postępowanie przeciwwstrząsowe;  
  7. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i dorosłych;    
  8. Resuscytacja z użyciem AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego);

Po odbytym szkoleniu wydajemy imienne certyfikaty uczestnictwa w kursie z pierwszej pomocy medycznej.


25 czerwca 2019 admin