ISO

System zarządzania jakością ISO 9001

W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań określonych w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz realizacji celów Statutowych, nadrzędnym celem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie jest udzielanie świadczeń medycznych oraz wykonywanie usług na najwyższym poziomie zapewniającym pełną satysfakcję osób z nich korzystających, a także ciągłe ich doskonalenie z zachowaniem zgodności z przepisami prawa. Bezpieczeństwo i ochrona informacji powierzonej nam przez klienta, stanowi nieodzowny element procesu kompleksowej realizacji usługi.

Politykę jakości realizujemy poprzez:

  • realizację świadczeń medycznych oraz usług zgodnie z wymaganiami klienta;
  • wysoką jakości naszych usług i świadczeń medycznych co daje nam przewagę na rynku;
  • właściwy dobór personelu oraz ustawiczne podwyższanie jego kwalifikacji;
  • zapewnienie wszelkich niezbędnych środków do jej realizacji;
  • jednoznaczny podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności;
  • wdrożenie nowoczesnych metod pracy i posługiwanie się nowoczesnym i niezawodnym sprzętem
  • doskonalenie komunikacji wewnętrznej;
  • wzmacnianie poczucia identyfikacji z Wojewódzką Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie wszystkich pracowników i osób działających w jej imieniu;
  •  utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Nasze usługi cechuje rzetelne i profesjonalne wykonanie, a działalność związana ze zdrowiem i życiem pacjenta stanowi priorytet naszej organizacji.

 Mając powyższe na uwadze przyjęliśmy następującą misję:

„Na zagrożenie Twojego życia i zdrowia reagujemy natychmiast i profesjonalnie.”

Szczególny nacisk w systemie zarządzania został położony na ciągłe doskonalenie jakości wykonywanych usług. Znalazło to swój wyraz w określeniu i przyjęciu następująco sformułowanej wizji:

Nasze usługi są synonimem najwyższej jakości”

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie posiada Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015 wydany przez PCC-CERT Szwak Sp. k.

Księga Jakości ISO 9001 – pobierz


29 września 2020 admin