Formularze

Klauzula informacyjna stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 ust 3 RODO:

Ankieta badania opinii pacjenta o świadczeniach zdrowotnych

Pragniemy poznać Państwa zdanie na temat jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego Olsztynie.

Niniejsza ankieta jest anonimowa, a Państwa uwagi będą cennymi wskazówkami, które zostaną uwzględnione przy wprowadzaniu zmian mających na celu udoskonalenie jakości usług medycznych udzielanych przez nasze Pogotowie. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety oraz zaznaczenie odpowiedzi zgodnej z Państwa odczuciami i ocenami.

Ankietę w wersji PDF można wydrukować i wypełnić ręcznie lub wypełnić w programie Adobe Acrobat Reader

Zgłaszanie zdarzenia niepożądanego

CO TO JEST ZDARZENIE NIEPOŻĄDANE?
Jest to zdarzenie  w przebiegu udzielania pomocy medycznej,  wywołujące lub mogące wywołać negatywne skutki u pacjenta, nie związane z naturalnym przebiegiem choroby.
Zdarzenia niepożądane to zdarzenia zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń opieki zdrowotne
Nie stanowi zdarzenia niepożądanego zdarzenie, którego skutek jest przewidywanym skutkiem prawidłowo udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej.

CZEMU SŁUŻY ZGŁASZANIE ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH?
Analiza zgłoszonych zdarzeń niepożądanych pozwoli ustalić, co się wydarzyło i jaka była tego przyczyna, aby skutecznie zapobiegać podobnym przypadkom w przyszłości.
Zarządzanie zdarzeniami niepożądanymi nie ma na celu szukania winnych i ich karania, lecz podjęcie działań naprawczych i ocenę ich skuteczności.  

CZY ZGŁOSZENIE ZDARZENIA NIEPOŻĄDANEGO WIĄŻE SIĘ Z UJAWNIENIEM SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Osoba zgłaszająca zdarzenie niepożądane może, ale nie musi podawać swoich danych.
Dane osobowe zgłaszającego są objęte tajemnicą i chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dostęp do tych danych będzie mieć jedynie upoważniony zespół analizujący zdarzenie.

JAKIE DZIAŁANIA W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM PODEJMIE WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE?

Każe zgłoszenie zostanie zarejestrowane, a następnie przeanalizowane i w zależności od rodzaju zdarzenia zostaną podjęte adekwatne działania.

CZY ZGŁOSZENIE ZDARZENIA NIEPOŻĄDANEGO JEST RÓWNOZNACZNE ZE ZŁOŻENIEM SKARGI?

Nie. System zarządzania zdarzeniami niepożądanymi jest niezależny i odseparowany od rozpatrywania skarg i zażaleń, jak również od systemu odpowiedzialności karnej i zawodowej, ponieważ nie ma na celu szukania winnych i ich karania, lecz analizę zdarzenia, podjęcie działań naprawczych i ocenę ich skuteczności.   

Formularze w wersji PDF można wydrukować i wypełnić ręcznie lub wypełnić w programie Adobe Acrobat Reader


1 lipca 2024 admin