INFORMACJA DLA OSÓB GŁUCHYCH

Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie informuje, że:

Sprawy w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego można realizować :

1) osobiście,

2) przy udziale tłumacza,

3) przy udziale osoby przybranej,

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna), co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego można dokonać:

1) pisemnie, przesyłając wniosek:

  • za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, 10-602 Olsztyn,  ul. Pstrowskiego 28B
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wspr.olsztyn.pl
  • za pośrednictwem faksu na numer: +48 89 / 537 38 10

wzór pisemnego zgłoszenia można pobrać w załączniku na dole dokumentu.

2) telefonicznie, dzwoniąc na numer: +48 89 / 537 38 11, za pośrednictwem osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

3) osobiście w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie


23 września 2021 admin