Pielęgniarki

KURS SPECJALISTYCZNY RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA 
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest min. do:

 – planowania i realizacji interwencji w stanach zagrożenia zdrowotnego
– wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych
– wykonywania defibrylacji elektrycznej z użyciem defibrylatora manualnego
– udrażniania przyrządowego dróg oddechowych

 Serdecznie zapraszamy na organizowany przez nas kurs specjalistyczny
Czas realizacji – 9 dni w ciągu 4 tygodni– 90 godz.
Koszt – 650,00 zł./os.

 

KURS SPECJALISTYCZNY RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA NOWORODKA 
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 Serdecznie zapraszamy na organizowany przez nas kurs specjalistyczny
Czas realizacji – 5 dni w ciągu 4 tygodni – 57 godz.
Koszt – 650,00 PLN /os.

Terminy realizacji kursu:
do uzgodnienia po zebraniu min. 10 zgłoszeń

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

szkola@wspr.olsztyn.pl

WPISOWE – 150,00 ZŁ – 7 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM KURSU
(w przypadku odwołania kursu z winy organizatora zaliczka podlega zwrotowi)

Płatność w kasie lub przelewem na konto WSPR:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn
Nr 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004

z dopiskiem „imię i nazwisko-RKO-data”

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu z przyczyn od niego niezależnych.


24 listopada 2016 admin