Ratownictwo medyczne – informacje ogólne

JAK WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ:
Informacja Ministerstwa Zdrowia – https://pacjent.gov.pl/pogotowie-i-numer-alarmowy

Państwowe Ratownictwo Medyczne w Polsce to system pomocy medycznej udzielanej przez zespoły ratownictwa medycznego (dawniej „karetki pogotowia”), lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz szpitalne oddziały ratunkowe w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na zespoły podstawowe, w których skład wchodzą ratownicy medyczni oraz pielęgniarki, oraz zespoły specjalistyczne, w których obok ratowników i pielęgniarek jeździ lekarz. Lotnicze zespoły ratownictwa medycznego również w swym składzie mają lekarza.

Rozmieszczenie zespołów na terenie województwa jest określane przez wojewodę i zatwierdzane przez ministra zdrowia. W ich rozstawieniu główną rolę odgrywa czas dotarcia do pacjenta.

W województwie warmińsko-mazurskim dodatkowo funkcjonują w sezonie letnim wodne zespoły ratownictwa medycznego (4 na Wielkich Jeziorach i 1 na jez. Jeziorak) oraz motocykl ratowniczy (w Olsztynie).

Szczegółowe informacje na temat liczby i rozmieszczenia zespołów ratownictwa medycznego znajdują się na stronie:
https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/wojewodzki-plan-dzialania-systemu-prm

Nie każda karetka to zespół ratownictwa medycznego. Po drogach i ulicach poruszają się bowiem również karetki transportu sanitarnego i medycznego. Dla systemu ratownictwa charakterystyczne jest oznakowanie pojazdu niebieskim krzyżem z Eskulapem w kole z napisem „Państwowe Ratownictwo Medyczne” oraz czerwoną literą „S” lub „P” w czerwonym kole.