Oferta Szkoły

Podstawowy kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy obejmujący wykłady, pokazy
i praktyczne ćwiczenia na fantomie, dodatkowo obsługa (AED) automatycznego defibrylatora zewnętrznego
Kurs w zakresie  kwalifikowanej pierwszej pomocy skierowany do osób i grup zawodowo związanych z niesieniem pomocy 

Kursy doskonalące dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego
Warszataty szkoleniowe dla kadry medycznej – tematyka dostosowana do potrzeb klienta

 

Istnieje możliwość dostosowania oferty do potrzeb klienta
Oferta cenowa dostępna w siedzibie WSPR

  


5 kwietnia 2019 admin