Jak wzywać pogotowie

NIEZWYKLE WAŻNYM JEST UDZIELENIE SPOKOJNYCH ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE
PRZEZ DYSPOZYTORA MEDYCZNEGO

7 ZASAD WZYWANIA POMOCY

  1. przedstaw się
  2. określ miejsce zdarzenia
  3. określ rodzaj zdarzenia
  4. podaj liczbę poszkodowanych
  5. określ ich stan
  6. wysłuchaj instrukcji dyspozytora
  7. nie odkładaj słuchawki jako pierwszy

TELEFONY ALARMOWE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻĄ RATOWANIU ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO. Nie wolno traktować ich jak informacji telefonicznej, a tym bardziej nie wolno się nimi bawić. Rozmowy „zaśmiecające” numery alarmowe mogą przyczynić się do czyjejś śmierci lub kalectwa.

W razie zdarzenia czysto medycznego (np. zasłabnięcie) warto dzwonić bezpośrednio do dyspozytora pogotowia pod nr 999. Przy zdarzeniach wymagających współpracy służb (np. wypadek komunikacyjny) korzystaj z numeru 112.

Oba numery można wykręcać również z telefonu komórkowego.

Zasada 1. Przedstaw się.

Nie trzeba bać się podać nazwisko – jesteśmy wtedy bardziej wiarygodni. Dyspozytor ma obowiązek zapytać wzywającego o imię i nazwisko i ewentualne pokrewieństwo z osobą poszkodowaną.

Zasada 2. Określ miejsce zdarzenia.

Ważne jest, by na początku rozmowy podać miejsce zdarzenia – w razie przerwania połączenia dyspozytor wie, dokąd wysłać pomoc.
Centralna Dyspozytornia Medyczna posiada funkcję lokalizacji telefonu osoby dzwoniącej. Wskazuje ona obszar, z którego wykonano połączenie. Oprócz tego, by dobrze określić miejsce zdarzenia, dyspozytor pyta o nazwę miejscowości, gminę i powiat, a w przypadku zdarzeń drogowych między jakimi miejscowościami doszło do wypadku. W przypadku udawania się np. na wycieczkę nad jezioro czy do lasu, dobrze jest umieć określić miejsce swojego pobytu (np. plaża nad jeziorem X od strony miejscowości Y).

Zasada 3. Określ rodzaj zdarzenia.

Wzywający jest „okiem” dyspozytora. Tylko od niego dyspozytor może się dowiedzieć, czy do wypadku trzeba wysłać również straż pożarną, czy np. pogotowie energetyczne.

Zasada 4. Podaj liczbę poszkodowanych.

Od informacji o ilości osób poszkodowanych zależy, ile karetek wyśle dyspozytor, a więc jak szybko wszyscy poszkodowani otrzymają fachową pomoc. W wypadkach drogowych należy podać liczbę wszystkich osób biorących udział w zdarzeniu, nie tylko tych nieprzytomnych i najciężej poszkodowanych.

Zasada 5. Określ ich stan.

Należy prostymi słowami opisać, co dzieje się z osobami poszkodowanymi. Ważne jest, czy ofiara jest przytomna, oddycha, czy np. widać duże krwawienie. Krótko podać, na co skarży się osoba przytomna. Dyspozytor często zadaje dodatkowe pytania, chcąc uzyskać istotne dla niego informacje. Choć wydaje się to niekiedy stratą czasu, w rzeczywistości pozwala podjąć prawidłową decyzję.

Zasada 6. Wysłuchaj instrukcji dyspozytora.

Wzywający może również dowiedzieć się, co ma robić do czasu przyjazdu karetki. Dyspozytor medyczny poinstruuje, jak ocenić przytomność i oddech, jak bezpiecznie ułożyć poszkodowanego. W sytuacji braku oddechu dyspozytor przez telefon poprowadzi resuscytację krążeniowo-oddechową. Krok po kroku wytłumaczy, jak należy postąpić.
Dyspozytorzy Centralnej Dyspozytorni w Olsztynie przeprowadzają kilka takich resuscytacji przez telefon dziennie, np. w kwietniu 2014 roku było ich prawie 80.

Zasada 7. Nie odkładaj słuchawki jako pierwszy.

Jeśli zbyt szybko odłożymy słuchawkę, dyspozytor może nie zdążyć zadać ważnych pytań lub też np. upewnić się, czy prawidłowo zapisał adres. Najlepiej poczekać, aż usłyszymy, że zgłoszenie jest przyjęte, a dyspozytor odłoży słuchawkę jako pierwszy.

!!! Zawsze pozostań z poszkodowanym do przyjazdu karetki!!!

!!! W sytuacjach nienagłych dyspozytor ma prawo odmówić wysłania karetki. W takiej sytuacji udziela porady, co należy dalej zrobić (np. udać się do lekarza rodzinnego). Karetki pogotowia udzielają pomocy we wszystkich sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia, w razie lżejszych zachorowań i problemów zdrowotnych należy skorzystać z porady lekarza rodzinnego, a poza godzinami jego pracy z ambulatorium.


20 marca 2015 admin