Napisz do nas

  RZECZNIK PRASOWY

  Krzysztof Jurołajć, tel. 572-326-184, e-mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl

  PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

  Skargę lub wniosek można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 do 15:00 w Sekretariacie WSPR w Olsztynie bądź listownie na adres:

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

  Ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn

   

  NAZWA SEKCJI/ DZIAŁU/ TELEFON KOKTAKTOWY

  Sekretariat: tel. 89 537 38 11, fax. 89 537 38 10, SMS lub MMS: 530-942-727

  Inspektor Ochrony Danych/ Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej i systemów jakości: tel. 89 537 38 49,

  Przełożona Pielęgniarek / Sekcja Usług Medycznych: Tel. 89 537 38 42,

  Dział finansowo-księgowy: Tel. 89 537 38 13, 89 537 38 23

  Sekcja administracyjno-eksploatacyjna: Tel. 89 537 38 22, 89 537 38 56

  Sekcja kadrowo-płacowa: Tel. 89 537 38 17, 89 537 38 15,

  Pracownik ds. BHP i ppoż.: Tel. 89 537 38 34,

  Sekcja zamówień publicznych: Tel. 89 537 38 19,

  Warmińsko-Mazurska Szkoła Ratownictwa Medycznego: Tel. 89 537 38 48,

  Sekcja Transportu Sanitarnego: Tel. 89 537 38 21,

  Dyspozytornia Transportowa: Tel. 89 533 74 62,

  Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych: Tel. 89 537 38 38, 89 537 38 39,

  Dział handlowo- usługowy i obsługi technicznej: Tel. 89 537 38 30