Napisz do nas

  RZECZNIK PRASOWY

  Krzysztof Jurołajć 572-326-184

  sekretariat@wspr.olsztyn.pl

  PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

  Skargę lub wniosek można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 do 15:00 w Sekretariacie WSPR w Olsztynie bądź listownie na adres:

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

  ul. Pstrowskiego 28 b
  10-602 Olsztyn

  Nazwa Sekcji/ Działu Telefon kontaktowy
  Sekretariat Tel. 89 537 38 11
  Fax. 89 537 38 10
  SMS/MMS 530942727
  Rzecznik prasowy Tel. 572 326 184
  Inspektor Ochrony Danych
  Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej i systemów jakości
  Tel. 89 537 38 49
  Przełożona Pielęgniarek / Sekcja Usług Medycznych Tel. 89 537 38 42
  Dział finansowo-księgowy Tel. 89 537 38 13
  Tel. 89 537 38 23
  Sekcja administracyjno-eksploatacyjna Tel. 89 537 38 22
  Tel. 89 537 38 56
  Sekcja kadrowo-płacowa Tel. 89 537 38 17
  Tel. 89 537 38 15
  Pracownik ds. BHP i ppoż. Tel. 89 537 38 34
  Sekcja zamówień publicznych Tel. 89 537 38 19
  Informatyk Tel. 89 537 38 57
  Warmińsko-Mazurska Szkoła Ratownictwa Medycznego Tel. 89 537 38 48
  Sekcja Transportu Sanitarnego Tel. 89 537 38 21
  Dyspozytornia Transportowa Tel. 89 533 74 62
  Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Tel. 89 537 38 38
  Tel. 89 537 38 39
  Dział handlowo- usługowy i obsługi technicznej Tel. 89 537 38 30
  Stacja Kontroli Pojazdów Tel. 89 537 38 32
  Stacja Paliw Tel. 89 537 38 29