Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA (do pobrania)

I.  Warunki zgłoszenia

 1. Zgłoszenie na Konferencję musi być potwierdzone podpisanym formularzem  zgłoszeniowym przesłanym na adres: biuro@wspr.olsztyn.pl lub faxem na numer: 89 537 38 10.  
 2. Wpisanie na listę uczestników następuje po zaksięgowaniu opłaty za uczestnictwo w Konferencji.
 3. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej do udziału w Konferencji, po uprzednim poinformowaniu organizatora.
 4. Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Rekrutacją trwa do  dnia 4.09.2015 r. 

II.  Warunki płatności:

 1. 100% wartości opłaty max. do 7 września 2015 roku.
 2. Zaksięgowana opłata za uczestnictwo w Konferencji skutkuje wpisaniem na listę uczestników.
 3. Opłata za uczestnictwo w zależności od wybranej opcji:

a)       220 zł brutto (Vat zw.) – udział bez noclegu, bez uroczystej kolacji;

b)       300 zł brutto (Vat zw.) – udział bez noclegu;

c)       340 zł brutto (Vat zw.) – udział z noclegiem w pokoju 2-os.;

d)       410 zł brutto (Vat zw.) – udział z noclegiem w pokoju 1-os.

 1. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i dyspozytorzy medyczni są uprawnieni do otrzymania faktury z podatkiem VAT „zw.” 
 2. Inne osoby nie uprawnione do zwolnienia z podatku VAT, zobligowane są do uiszczenia powyższej kwoty + 23% VAT.

III.  Opłata za uczestnictwo zawiera:

 1. 220 zł – udział w Konferencji, zaświadczenie o uczestnictwie, wyżywienie (01.10.2015: przerwę kawową, obiad; 02.10.2015: przerwę kawową, obiad);
 2. 300 zł – udział w Konferencji, zaświadczenie o uczestnictwie, wyżywienie (01.10.2015: przerwę kawową, obiad, uroczystą kolację; 02.10.2015: przerwę kawową, obiad);
 3. 340 zł – udział w Konferencji, zaświadczenie o uczestnictwie, wyżywienie (01.10.2015: przerwę kawową, obiad, uroczystą kolację; 02.10.2015: przerwę kawową, obiad); zakwaterowaniem w pokoju 2-os.
 4. 410 zł – udział w Konferencji, zaświadczenie o uczestnictwie, wyżywienie (01.10.2015: przerwę kawową, obiad, uroczystą kolację; 02.10.2015: przerwę kawową, obiad); zakwaterowaniem w pokoju 1-os.

Uczestnicy wnoszący opłatę w wysokości 340 zł, mają gwarantowany nocleg w pokoju 2-os. i powinni podać w formularzu nazwisko współlokatora. Brak nazwiska współlokatora skutkować będzie zakwaterowaniem z przypadkową osobą tej samej płci.

IV.  Płatność

Tytułem: Konferencja oraz imię i nazwisko uczestnika/ów

Odbiorca: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

                 Ul. Pstrowskiego 28b

                10 – 602 Olsztyn

Konto bankowe – Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Olsztyn,

Nr rachunku: 89 113011890025000575200004

V. Warunki rezygnacji:

 1. Organizator dopuszcza możliwość zrezygnowania z udziału w Konferencji
  z uwzględnieniem, iż:

a)      do dnia 7.09.2015 – możliwa rezygnacja ze zwrotem wpłaty

b)      do dnia 17.09.2015 – możliwa rezygnacja po potrąceniu 50% wpłaty

c)      od dnia 18.09.2015 – brak zwrotu wpłaty

 1. Rezygnacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: 

biuro@wspr.olsztyn.pl lub przesyłać faksem na numer 89 537 38 10.

 1. Za datę przyjęcia rezygnacji uznaje się dzień roboczy (od poniedziałku do piątku) do godz. 14.00 .
 2. Jeśli rezygnacja wpłynie do organizatora w dzień wolny od pracy lub po godzinie 14.00, za datę przyjęcia rezygnacji uznaje się kolejny dzień roboczy. 

VI. Punkty edukacyjne:

 1. Dyspozytorzy medyczni, za uczestnictwo w części seminaryjnej, uzyskują wpis
  w książeczce doskonalenia zawodowego.
 2. Ratownicy medyczni za uczestnictwo w konferencji, uzyskują wpis w książeczce doskonalenia zawodowego (po 2 pkt edukacyjne za każdy dzień Konferencji).

 

 


19 sierpnia 2015 admin