Historia

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie powstała 1 czerwca 1949 roku staraniem działaczy Zarządu Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża. Mieściła się w małym budynku przy ul. Ratuszowej, gdzie zajmowała 3 pomieszczenia przeznaczone na dyżurkę personelu, ambulatorium i dyspozytornię. Dyżur 24 godzinny zabezpieczały 2 karetki z obsadą sanitariusz i kierowca, pielęgniarka przyjmująca wezwania i obsługująca pacjentów w ambulatorium, położna, która wyjeżdżała do wszystkich wezwań a od 17.00 lekarz. Pielęgniarki, położne, sanitariusze oraz kierowcy byli zatrudnieni etatowo, lekarze zaś pełnili dyżury w ramach pracy społecznej. 

Wiosną 1950 roku powstała, jako samodzielna jednostka, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego. Siedziba Stacji została przeniesiona z ul. Ratuszowej na ul. Partyzantów 82, gdzie Stacja otrzymała 9 pomieszczeń. Zatrudniała wówczas 30 pracowników etatowo oraz 6 lekarzy na dyżury wyjazdowe. Zadania WSPR obejmowały świadczenia usług dla ludności miasta i powiatu Olsztyn, oraz nadzór merytoryczny nad powstałymi Powiatowymi Stacjami Pogotowia, których łącznie z podstacjami było 24.

1956 roku uruchomiono lotnictwo sanitarne. Początek był skromny, był tylko jeden samolot typu IKS 13 obsługiwany przez pilota, mechanika i pracownika personelu białego zabieranego doraźnie z bazy. Kolejny przełom to rok 1963, w którym rozpoczęto radiofonizację WSPR i całego podległego mu terenu. Było to olbrzymie ułatwienie pracy, zwiększające operatywność zespołów. Powstała też jako jednostka Wojewódzkiej Stacji – Pracownia Łączności Radiowej. Systematycznie zwiększano obsadę i ilość dyżurujących karetek.

Lata 1964-68 to okres utrudnień w pracy Pogotowia spowodowany przemianowaniem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego co ograniczyło znacznie nadzór merytoryczny nad terenem, a także uszczupliło budżet Stacji. Mimo tych utrudnień w 1967 roku uruchomiona została na bazie Ośrodka Zdrowia Podstacja w Barczewie, a rok później oddano do użytku wybudowany w czynie społecznym garaż przy tej Podstacji.

1969 roku uruchomione zostało Ambulatorium chirurgiczne na bazie Przychodni Chirurgicznej przy ul. Mariańskiej. Dwa lata później Ambulatorium Internistyczne w tym samym miejscu. Odciążyło to znacznie pracę zespołów wyjazdowych, a także wyraźnie poprawiło jakość świadczeń leczniczych. W tym samym czasie utworzono Ambulatorium Pediatryczne w przychodni na ul. 1-go Maja.

Kolejny krok do poprawy jakości usług z zakresu medycyny ratunkowej to uruchomienie Zespołu Wypadkowego. W tym czasie pracowało już 9 zespołów wyjazdowych. W 1972 roku rozszerzono działalność o kolejne Ambulatoria – Wenerologiczne i Stomatologiczne.

1-go marca 1974 roku uruchomiony został pierwszy w Olsztynie Wyjazdowy Zespół Reanimacyjny, w którym pracował lekarz anestezjolog lub chirurg, pielęgniarka anestezjologiczna, sanitariusz i kierowca – specjalnie przeszkoleni z zakresu reanimacji. W 1975 roku WSPR przestała istnieć jako samodzielna jednostka, w ramach reorganizacji w służbie zdrowia wcielono ją do struktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego jako Dział Pomocy Doraźnej. W tym czasie zwiększono zatrudnienie i fachowość kadry. Felczerów przeniesiono do pracy w dyspozytorni (dotychczas pracowali w ambulatorium i zespołach wyjazdowych).

Rok 1976 przynosi ze sobą zakup pierwszego śmigłowca sanitarnego, a rok 1979 drugiego śmigłowca. Był to znaczny skok w kierunku poprawy komfortu transportu pacjentów zwłaszcza, że śmigłowiec był wykorzystywany do transportu ciężko chorych pacjentów. Wykonywano wiele lotów ratowniczych z udziałem zespołu karetki „R”.

1973 roku opracowano plan budowy Szpitala ZOZ i w planie tym ujęto Pogotowie Ratunkowe. Jednak roku później skreślono z planu inwestycję. W listopadzie 1974 roku zakupiono pawilon typu Mikołajki, który został postawiony na posesji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Żołnierskiej, gdzie jako Dział Pomocy Doraźnej funkcjonowaliśmy od 1 marca 1978 r. do 1 lutego 1992r.

Wraz z przeprowadzką z ul. Partyzantów na ul. Żołnierską i obchodami 5-cio lecia istnienia zespołu reanimacyjnego (03.1979 r.) została otwarta Szkoła Ratownictwa na bazie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Medycznych. W szkole tej społecznie pracowali lekarze i pielęgniarki z zespołu”R”.

W lutym 1992 roku Wojewoda Olsztyński ponownie powołuje Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego jako samodzielną jednostkę. W tym czasie powstaje myśl o utworzeniu Zintegrowanego Zespołu Ratownictwa Medycznego tzw. Centrum Działań Ratowniczych. W związku, z tym w lutym 1992 roku z baraku przy ul. Żołnierskiej WSPR przeniosła się do budynku Straży Pożarnej.

Od dnia 1 stycznia 1999 roku, w związku z wprowadzaną tego dnia reformą samorządu terytorialnego, organem założycielskim WSPR został Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Na mocy uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z grudnia 2004 roku z dniem 1 marca 2005 roku Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie przejęła Kolumnę Transportu Sanitarnego. W maju 2005 r. po ukończeniu remontu pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń dla zespołów wyjazdowych, szatni i magazynu leków zmieniła się siedziba WSPR – przeniesiona została z wynajmowanych dotąd pomieszczeń do siedziby przy ulicy Pstrowskiego 28 B.

W listopadzie 2006 roku na ulicę Pstrowskiego 28 B została przeniesiona Dyspozytornia Medyczna oraz Sekcja Statystyki Medycznej, zaś Warmińsko- Mazurska Szkoła Ratownictwa Medycznego przeniosła się do wynajmowanych pomieszczeń przy ul M.Curie Skłodowskiej, które zajmowała do marca 2011 roku, kiedy to przejściowo zajęła pomieszczenia biurowe przy ul. Wyszyńskiego w budynku Cezalu, by w grudniu 2011 roku  przenieść się  docelowo do budynku przy ulicy Pstrowskiego.

Obecnie Dyspozytornia Medyczna  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego jest usytuowana przy ul. Niepodległości w Olsztynie i obsługuje teren całego województwa warmińsko- mazurskiego.

 

 

2003 roku Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego zorganizowała jednodniowe I Mistrzostwa Województwa Warmińsko Mazurskiego w Ratownictwie Medycznym. Od tego czasu impreza ta stała się wydarzeniem cyklicznym organizowanym razem z Miastem Olsztyn. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego wraz z Instytutem Ratownictwa Medycznego organizowały w Olsztynie w dniach 13-16 września 2007r. VI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym – RATOWNICTWO 2007, w których wzięło udział ponad 80 zespołów z kraju i spoza granic Polski.

               W dniach 30 sierpnia – 4 września 2010 r. w Olsztynie odbyły się I Mistrzostwa Europy w Ratownictwie Medycznym. „Ideą organizacji w Olsztynie I Mistrzostw Europy w Ratownictwie Medycznym jest promocja ratownictwa medycznego, dobrych praktyk i bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz promocja kraju, regionu i miasta Olsztyn”. Organizatorami Mistrzostw byli: Ministerstwo Zdrowia, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego.  W zawodach wzięło udział 40 zespołów z krajów europejskich oraz gościnnie zaproszonych zespołów spoza Europy. Zawody zostały rozegrane w Olsztynie: w centrum miasta oraz na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Kortowie. W trakcie Mistrzostw rozegranych zostało kilka  konkurencji medycznych, w tym konkurencja nocna oraz konkurencja techniczno-sprawnościowa.

               11 – 14 września 2018 roku Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie została organizatorem XVII Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym. W zawodach wzięło wówczas 48 drużyn z Polski i jedna drużyna z Ukrainy. Zespoły Ratownictwa Medycznego przez trzy dni w konkurencjach nocnych i dziennych udowadniali swój profesjonalizm. Patronat Honorowy nad zawodami objęli Minister Zdrowia, Wojewoda Warmińsko Mazurski, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Prezydent Olsztyna oraz Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Konkurencje odbyły się w Olsztynie oraz na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku.