Dyspozytornia Medyczna – informacje ogólne

Od 2012 roku województwo warmińsko – mazurskie posiada jedną Dyspozytornię Medyczną w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie. Centralna Dyspozytornia Medyczna przyjmuje zgłoszenia z numeru 999 oraz zgłoszenia przekierowane przez operatora numeru alarmowego 112 z terenu całego województwa warmińsko- mazurskiego.

Centralna Dyspozytornia Medyczna

Zgłoszenia odbierają dyspozytorzy medyczni, którzy przeprowadzają wywiad medyczny, kwalifikują do przyjęcia zgłoszenia, ustalają priorytety i niezwłocznie dysponują na miejsce zdarzenia specjalistyczne lub podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, najbliższe miejscu zdarzenia. Gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga wysłania karetki, udzielają informacji, jak należy dalej postępować.

Centralna Dyspozytornia Medyczna

Dyspozytorzy dziennie odbierają około 1000 telefonów od osób dzwoniących na numer alarmowy 999 i dysponują do około 360 zdarzeń zespoły ratownictwa medycznego na terenie całego województwa warmińsko- mazurskiego.

Mapa województwa z rozmieszczeniem zespołów ratownictwa medycznego:

Mapa województwa z rozmieszczeniem zespołów ratownictwa medycznego

Dyspozytornia Medyczna Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie dysponuje na miejsce zdarzenia 76 zespoły ratownictwa medycznego we wszystkich powiatach województwa warmińsko- mazurskiego. Obszar ten zamieszkały jest przez około 1 mln 450 tyś. mieszkańców. Dodatkowo w sezonie letnim funkcjonuje 5 karetek wodnych na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich i na Jezioraku oraz motocykl ratowniczy stacjonujący w Olsztynie.

Centralna Dyspozytornia Medyczna wyposażona jest w nowoczesny system komputerowy służący do przyjmowania zgłoszeń i przypisywania do nich będących najbliżej ambulansów oraz nowatorski system powiadamiania członków zespołów ratownictwa medycznego o wyjeździe. Ponadto dyspozytor medyczny widzi na mapie obszar, z którego dzwoni osoba wzywająca, a także ma podgląd na aktualne miejsce, w którym znajdują się ambulanse i które są wolne do zadysponowania. Dotyczy to także śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. System pozwala także na wyliczenie przybliżonego czasu dojazdu lub przelotu do miejsca zdarzenia.

Bez względu na to, w której części województwa znajduje się osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, dyspozytor medyczny w Olsztynie przyjmie zgłoszenie i zadysponuje odpowiedni, najbliższy miejscu zdarzenia wolny zespół ratownictwa medycznego.

Należy pamiętać, że wszystkie rozmowy prowadzone z dyspozytorami medycznymi są nagrywane.


20 maja 2019 admin