Nowe urządzenia medyczne

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w ramach umowy nr: DOI/ZOZ/COVID-19/1673/2021/87 podpisanej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, na podstawie przyznanych w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zakupiła 3 urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz 3 defibrylatory transportowe. Wartość przyznanych środków wyniosła: 436 121,28 zł.


26 sierpnia 2021 admin