5 nowych karetek pogotowia

Pięć nowych ambulansów z wyposażeniem medycznym zakupiła Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie dzięki realizacji unijnego projektu przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia. Koszt zakupu wyniósł: 2.446.613,50 zł.

Ambulanse posiadają m.in. nowoczesne, elektryczne nosze oraz krzesełka kardiologiczne – schodołazy, które poprawiają komfort i bezpieczeństwo pracy personelu medycznego. Wyróżniają się żółtym, dobrze widocznym kolorem, który spełnia najnowsze wymogi.

Dzięki wprowadzeniu ich do systemu ratownictwa medycznego Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie mogła unowocześnić posiadany tabor samochodowy.

Nowe karetki już służą pacjentom w Olsztynie i okolicznych miejscowościach.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu nr: POIS.09.01.00-00-0398/20 pn. Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w walce z COVID-19, w ramach działania 9.1.Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


27 sierpnia 2021 admin