Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego pomaga Ukrainie

Od początku wojny w Ukrainie nasza Stacja uczestniczy w akcjach pomocy. Przekazywaliśmy zebraną przez pracowników żywność i środki pierwszej potrzeby, jak również odzież ochronną ratownictwa medycznego bardzo potrzebną naszym ukraińskim kolegom – ratownikom.

Na Ukrainę przekazaliśmy też zestawy noszy transportowych, a w ostatnim czasie również ambulans wypełniony niezbędnym sprzętem, by wesprzeć udzielanie pomocy rannym.


4 kwietnia 2022 admin