Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zaprasza do złożenia ofert w Konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych i pielęgniarki systemu (z uprawnieniami lub bez uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych). Więcej informacji znajdziesz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bipwspr.warmia.mazury.pl/77/konkurs-ofert-nr-7-2022-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zespolach-ratownictwa-medycznego-przez-ratownikow-medycznych-i-pielegniarki-systemu-z-uprawnieniami-lub-bez-uprawnien-do-prowadzenia-pojazdow-uprzywilejowanych.html


21 października 2022 admin