Wojtek Lichota – Ratownik Medyczny laureatem Nagrody Prezydenta Olsztyna „LIDER BEZPIECZEŃSTWA”

W dniu 13 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Olsztynie, przy okazji obchodów „Światowego Dnia Obrony Cywilnej”, Prezydent Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz, wyróżnił statuetką „Lider Bezpieczeństwa” naszego kolegę Wojtka Lichotę.

Wojtek Lichota – Ratownik Medyczny pracujący na co dzień w zespołach ratownictwa medycznego w WSPR został laureatem Nagrody Prezydenta Olsztyna „Lider Bezpieczeństwa” w dziedzinie „Bezpieczeństwo i porządek publiczny”. Wojtek gotowy poświęcić własne życie i zdrowie uczestniczył w wielu misjach humanitarnych i ratowniczych poza granicami kraju m.in. w Ukrainie niosąc pomoc rannym żołnierzom i osobom cywilnym poszkodowanym w wojnie. Jesteśmy dumni, że możemy razem pracować.

Warto dodać, iż Światowy Dzień Obrony Cywilnej jest obchodzony corocznie 1 marca.  Święto to zostało ustanowione w 1990 roku przez zgromadzenie ogólne Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej (ang. The International Civil Defence Organisation, ICDO).

Obchody tego Dnia są okazją do:             
– podkreślenia znaczenia obrony cywilnej i podnoszenia świadomości społecznej w tym zakresie,
– uznania wysiłku  i dokonań wszystkich krajowych służb, odpowiedzialnych za zwalczanie klęsk żywiołowych.


31 marca 2023 admin