I Ogólnopolska Konferencja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

W dniach 18-19 kwietnia 2023 r. nasi ratownicy medyczni uczestniczyli w I Ogólnopolskiej Konferencji Ratownictwa Medycznego w Łodzi poświęconej motocyklowemu ratownictwu medycznemu. Organizatorem wydarzenia była Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi. W trakcie dwóch dni konferencji prawie 300 ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy uczestniczyło w wykładach i warsztatach podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Warto dodać, iż motocykl wykorzystywany jest jako pojazd ratunkowy, który wyposażony jest w leki i  sprzęt medyczny. Ich obsadę stanowią doświadczeni ratownicy medyczni.


20 kwietnia 2023 admin