Od 1 listopada 2023 r. zmiany w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zmiany w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Więcej pacjentów skorzysta z większej liczby świadczeń, a lekarze zlecą więcej badań.

Opieka koordynowana

Więcej pacjentów skorzysta z opieki koordynowanej. W diabetologii są to pacjenci ze stanem przedcukrzycowym, a w endokrynologii – z nadczynnością tarczycy.

Powstanie też nowy zakres opieki koordynowanej: diagnostyka i leczenie przewlekłej choroby nerek. W jego ramach pacjenci będą mieli dostęp do:

  • kompleksowej porady,
  • badania diagnostycznego UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu),
  • konsultacji specjalistycznych,
  • porad edukacyjnych,
  • konsultacji dietetycznych.

Nowe uprawnienia dla lekarzy POZ

Lekarz, który udziela świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, będzie  mógł wystawiać skierowania na badania laboratoryjne.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) zleci więcej badań diagnozujących alergie. Dzięki temu diagnostyka przy ich podejrzeniu będzie szybsza – pacjenci nie będą czekali w kolejce do specjalisty. Jeśli wyniki będą negatywne, lekarz POZ będzie szukał innych przyczyn zgłaszanych objawów. To przyspieszy właściwą diagnozę i skuteczną terapię.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2023 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2226)

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/korzystne-zmiany-w-poz


3 listopada 2023 admin