Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie nagrodzona medalem!

W dniu 25.09.2021 roku Dyrektor Marek Myszkowski odebrał przyznany przez Polską Akademię Sukcesu z rekomendacji Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu. Otrzymaliśmy go za wielki wysiłek i poświecenie oraz troskę o pacjentów w czasie pandemii COVID – 19 w 2020 i 2021 roku w Województwie Warmińsko – Mazurskim.

Podczas uroczystości srebrne medale otrzymali również dwaj nasi ratownicy medyczni: Łukasz Woźniak i Maciej Ziętara.

To dla nas wielkie wyróżnienie. Cieszymy się, że doceniono, jak bardzo zespoły ratownictwa medycznego, a także pozostali pracownicy poświęciły się w działaniach na rzecz zagwarantowania, jak najlepszej opieki zdrowotnej dla mieszkańców regionu.

Olsztyński Budżet Obywatelski 2021

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego zachęca do oddania głosu w tegorocznym Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim na Projekt nr 2  – AED: Akcja – Edukacja – Defibrylacja. Projekt zakłada zakup fantomów oraz materiałów do nauki pierwszej pomocy do wszystkich szkół w Olsztynie, szkolenia dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy oraz zakup i rozmieszczenie 7 defibrylatorów AED w mieście.

Głosować można już od 20 września do 10 października 2021.

Więcej szczegółów o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: https://glosujobo.olsztyn.eu/projekt/2063