Paczka z dzielnicy

W dniu 21.01.2022 r. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w  Olsztynie otrzymała podziękowanie oraz medal pamiątkowy za udział w akcji „Paczka z dzielnicy”.

„Paczka z dzielnicy” to nazwa autorskiego projektu, który od 2017 roku cyklicznie realizuje policjant dzielnicowy z Posterunku Policji I Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie asp. Leszek Jacznik.

Akcję charytatywną zbierania artykułów żywnościowych i innych artykułów pierwszej potrzeby dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym roku wsparli również pracownicy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak, Gazeta Olsztyńska
Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak, Gazeta Olsztyńska

GŁUCHY – TAK, GŁUCHONIEMY – NIE

W dniu 25 listopada 2021 roku  w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie odbyło się spotkanie warsztatowe pracowników Stacji ze środowiskiem osób Głuchych.

Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych przeprowadziło dla nas warsztaty w ramach projektu „Dostępność szansą na minimalizację wykluczenia społecznego Głuchych”. Prowadzącymi spotkanie byli sami Głusi, którzy wystąpili jako self-adwokaci. Dzięki spotkaniu dowiedzieliśmy się od nich więcej o kulturze społeczności Głuchych, Polskim Języku Migowym oraz problemach związanych z kontaktami Głuchych z ochroną zdrowia. Byliśmy pod wrażeniem otwartości Głuchych i płynącej od nich pozytywnej energii. Głusi mają głos!

Ćwiczenia na lotnisku w Dajtkach

Nasi ratownicy medyczni w dniu 24 listopada 2021 r. brali udział w ćwiczeniach zgrywających na lotnisku EPOD Olsztyn – Dajtki. Organizatorami ćwiczenia była Komenda Miejska PSP w Olsztynie oraz Aeroklub Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie współdziałania służb podczas prowadzenia akcji ratowniczej
w związku z wybuchem pożaru podczas tankowania samolotu na lotniskowej stacji paliw.