Informacja

       W związku z umową podpisaną pomiędzy PZU SA a Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, którego Wojewódzka Stacja Pogotowia w Olsztynie jest członkiem otrzymaliśmy środki na zakup sprzętu medycznego.

        Zakupiono 10 pulsoksymetrów Apollo FS20C, 10 stetoskopów internistycznych oraz 4 ciśnieniomierze.

Ogłoszenie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie informuje, że dzień 17.08.2020r (poniedziałek) jest dla pracowników administracji dniem wolnym od pracy.

Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, która mieści się w budynku połączonym z bramą wjazdową pracuje i dokumentacja medyczna (w tym karty zgonu) wydawane są na bieżąco.

Informacje, podziękowania, różne

Aktualny adres strony BIP WSPR https://bipwspr.warmia.mazury.pl/

dodano: 16.02.2021


UWAGA!!! ZMIANA SIEDZIBY

Administracja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
 01.12.2020 zmieniła swoją siedzibę.

Nowa siedziba znajduje się jak poprzednio przy ul. Pstrowskiego 28 B.

dodano: 01.12.2020


Ratownicy Medyczni z WSPR w Olsztynie laureatem Kosynierzy Przedsiębiorczości 2020.

Kapituła Olsztyńskiej Loży Business Centre Club  doceniając trud codziennej pracy medyków z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie oraz wszystkich Ratowników Medycznych w Polsce, uhonorowała wyróżnieniem Kosynierzy Przedsiębiorczości.

W dniu 30.10.2020r na ręce Dyrektora Pana Marka Myszkowskiego oraz Ratowników Medycznych w Olsztynie Przewodniczący Kapituły Pan Wiesław Łubiński przekazał wyróżnienie podkreślając, iż wsparcie naszego środowiska przez przedsiębiorców zrzeszonych w BCC to proces ciągły i wymierny.

Kapituła:

Prof. Andrzej Buszko – UWM Olsztyn

Marek Karolewski – Sejmik Gospodarczy Warmii i Mazur

Prof. Ryszard  Walkowiak – UWM Olsztyn

Jan Szynaka – Olsztyńska Loża BCC – Przewodniczący Rady

Waldemar Ziarek – Związek Piłsudczyków RP, Sekretarz Kapituły

Przewodniczący Kapituły – Wiesław Łubiński – Olsztyńska Loża BCC

Doceniamy.

DZIĘKUJEMY !!!

dodano: 09.11.2020


W związku z umową podpisaną pomiędzy PZU SA a Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, którego Wojewódzka Stacja Pogotowia w Olsztynie jest członkiem otrzymaliśmy środki na zakup sprzętu medycznego.

        Zakupiono 10 pulsoksymetrów Apollo FS20C, 10 stetoskopów internistycznych oraz 4 ciśnieniomierze.

Dodano 17.09.2020


Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował cykl filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Bezpieczni w czasie epidemii”, który podpowiada, jak bezpiecznie żyć w czasie COVID-19.

Cykl filmów dostępny jest od 2 września na kanale Akademia NFZ na You Tube https://tiny.pl/7j5tr .

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich odcinków:
1. Wiedza oparta na faktach (jak weryfikować informacje na temat koronawirusa)
2. Higiena i bezpieczeństwo
3. Jak korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)?
4. Jak korzystać z opieki ambulatoryjnej (AOS)?
5. Jak korzystać z opieki szpitalnej?
6. W zdrowym ciele zdrowy duch!
7. Żywienie ma znaczenie!
8. Podróże bez ryzyka
9. Praca w nowej rzeczywistości
10. Nasza odpowiedzialność

Dodano: 14.09.2020


Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie nominuje:

1. Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

2. Podmiot Szkoleniowy Karol Haska Ratownictwo Medyczne z Nowego Miasta Lubawskiego

3. Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Olsztynie

UDAŁO SIĘ !!! 100% na zbiórce HANI!!! Razem Wielką Mamy Moc !!!  Zbiórka pozostaje jeszcze otwarta, ponieważ wciąż trwa wiele akcji na rzecz Hani. Nadwyżka ze zbiórki zostanie przeznaczona na rehabilitację oraz potrzebny sprzęt. 

Link do strony do wpłat: https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengehaniapDotyczy dokumentacji medycznej

26.03.2020

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom i osobom uprawnionym do odbioru oraz wydawanie kart zgonów

Mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie (WSPR) prosimy o zminimalizowanie wizyt osobistych  i tak:

Osobiście odbiorą Państwo:
– kartę zgonu pacjenta ,
– w wyjątkowych sytuacjach dokumentację medyczną z udzielonej pomocy np. krótki termin wyznaczony przez instytucję, która oczekuje na ową dokumentację)

 

W pozostałych przypadkach o wydanie kopii dokumentacji medycznej proszę zwracać się:

  • listownie – na adres

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Pstrowskiego 28B
10-602 Olsztyn

  • drogą  e-mail:   sekretariat@wspr.olsztyn.pl

W załączniku przesyłacie Państwo skan pisma z widocznym Państwa podpisem osobistym ( w przypadku dokumentacji własnej)  lub podpisem własnoręcznym i upoważnieniem wydanym przez osobę, której dokumentacja dotyczy.

Dokumentacja medyczna będzie wysyłana tylko drogą pocztową – listem poleconym.

WAŻNE ! W treści wniosku o wydanie dokumentacji proszę zamieścić wpis:

„Wyrażam zgodę na przesłanie dokumentacji  drogą listową”

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych (SKiRŚZ) pod numerem telefonu:
89 537 38 38 lub 89 537 38 39

Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana na podstawie złożonego wniosku.

Dokumentacja medyczna może być udostępniona:
1)       pacjentowi,
2)       przedstawicielowi ustawowemu,
3)       osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1)       osobie upoważnionej przez pacjenta za życia,
2)       osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,
3)      osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Zgodnie z art. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta osoba bliska oznacza: małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.

WSPR w Olsztynie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00

W obecnej sytuacji, proszę pamiętać, że w przypadku osobistego odbioru dokumentacji, w pomieszczeniu może przebywać tylko

JEDNA OSOBA