Інформація біженцям з УкраїниAktualności

Zapraszamy do złożenia swojej oferty!

Zapraszamy do złożenia swojej oferty!

Zapraszamy do złożenia swojej oferty w poniższych konkursach ofert:KONKURS OFERT nr 9/2023 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy Systemu (uzupełniający do konkursu nr 8/2022)orazKONKURS OFERT nr 10/2023 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych i pielęgniarki systemu (z uprawnieniami lub bez uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych)

29-05-2023

Czytaj więcej
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy Systemu

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy Systemu

Zapraszamy do złożenia oferty w Konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy Systemu. Więcej informacji znajdziesz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

17-05-2023

Czytaj więcej
I Ogólnopolska Konferencja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

I Ogólnopolska Konferencja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

W dniach 18-19 kwietnia 2023 r. nasi ratownicy medyczni uczestniczyli w I Ogólnopolskiej Konferencji Ratownictwa Medycznego w Łodzi poświęconej motocyklowemu ratownictwu medycznemu. Organizatorem wydarzenia była Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi. W trakcie dwóch dni konferencji prawie 300 ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy uczestniczyło w wykładach i warsztatach podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Warto dodać, iż […]

20-04-2023

Czytaj więcej
Życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanocne

04-04-2023

Czytaj więcej