Transport sanitarny

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie świadczy usługi transportu sanitarnego pacjentów na zlecenie lekarza rodzinnego. Pracownicy transportu sanitarnego przewożą pacjentów z miejsca zamieszkania do szpitali, a także poradni specjalistycznych, a po wizycie w poradni odwożą pacjenta z powrotem.

Z transportu sanitarnego korzystają pacjenci, którzy ze względu na stan zdrowia bądź niepełnosprawność ruchową nie mogą dotrzeć do szpitala lub poradni specjalistycznej zwykłymi środkami transportu. Po uzyskaniu przez pacjenta lub jego rodzinę informacji o terminie wizyty w poradni bądź przyjęcia do szpitala należy udać się do lekarza rodzinnego, który wystawi zlecenie na transport. Po otrzymaniu zlecenia należy skontaktować się telefonicznie z dyspozytorem transportu sanitarnego, z którym uzgadnia się szczegóły transportu. Ważne jest, by odpowiednio wcześnie poinformować dyspozytora o planowanym transporcie. Dla przewozów na terenie Olsztyna wystarczy kilkudniowe wyprzedzenie, dłuższy czas niezbędny jest przy transportach poza Olsztyn. Zespołowi, który przyjedzie po pacjenta, należy przekazać zlecenie na transport.

Rolą zespołu przewożącego pacjenta jest bezpieczne zabranie go z domu, przewiezienie karetką, w pozycji siedzącej bądź leżącej, do jednostki służby zdrowia. Nawet w sytuacji, gdy zlecony jest transport powrotny, zespół nie oczekuje z pacjentem w poradni, nie sprawuje również nad nim opieki. Po zakończonej wizycie należy telefonicznie poinformować dyspozytora o potrzebie powrotu do miejsca zamieszkania.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie świadczy również odpłatne usługi transportu sanitarnego, w przypadku gdy zlecającym nie jest lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, według stawek obowiązujących w cenniku.

Dyspozytornia transportu sanitarnego przyjmuje zlecenia i udziela informacji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00.
tel. 89 533 74 62

______________________________________________________________________________________________________________________


8 kwietnia 2021 admin