Kontakt

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 B

tel. 89 537 38 48 lub 49,     fax. 89 537 38 10 

e-mail: szkola@wspr.olsztyn.pl  

Wpłaty na konto z dopiskiem „seminarium oraz imię i nazwisko”:

Bank Gospodarstwa Krajowego o/Olsztyn Nr 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004

 


5 marca 2019 admin