Zapraszamy na Warmińsko-Mazurskie Seminarium dla Ratowników Medycznych!

Poszerz swoją wiedzę podczas seminarium dla ratowników medycznych. W programie seminarium znajdą się wykłady prowadzone przez doświadczonych ekspertów z dziedziny przedszpitalnego i szpitalnego ratownictwa medycznego. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi trendami i wytycznymi w ratownictwie medycznym.

Data i miejsce wydarzenia:
21.05.2024r.
Szkoła Zdrowia Publicznego
ul. Żołnierska 14
Olsztyn

Organizatorzy:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UWM

Nasze seminarium zostało objęte honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sponsorzy:

Patronat medialny:

Seminarium jest skierowane do:

  • Ratowników medycznych
  • Lekarzy i pielęgniarek ZRM i SOR
  • Studentów ratownictwa medycznego

Udział w seminarium to doskonała okazja do:

  • Zdobycia najnowszej wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego
  • Poszerzenia wiedzy dotyczącej radzenia sobie z obciążonymi pacjentami
  • Nawiązania kontaktów z innymi osobami z branży
  • Udziału w interesujących wykładach

Więcej informacji:


10 kwietnia 2024 admin