Opłaty i rejestracja

Opłata rejestracyjna wynosi 50zł.
Przelew na konto:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
ul. Wincentego Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn
89 1130 1189 0025 0005 7520 0004 tytułem „Imię i Nazwisko – 21.05.2024”
Studenci ratownictwa medycznego UWM są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.
W ramach opłaty uczestnikowi przysługuje:

  • Udział w wykładach
  • Przerwa kawowa
  • Lunch

Rejestracja na wydarzenie jest możliwa do wyczerpania miejsc lub do 06.05.2024, a o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego opłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 07.05.2024. Brak wpłaty do tego terminu spowoduje anulowanie zgłoszenia.


10 kwietnia 2024 admin