222 O szkole - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
wielkość tekstu: A | A | A |

Poznaj lepiej nasz region:


RATOWNICTWO MEDYCZNE

NUMER ALARMOWY

999

Biuletyn Informacji Bublicznej

O szkole

         Warmińsko - Mazurska Szkoła Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w latach 2009 - 2015 realizowała bezpłatne kursy Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgłoszonego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie  „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych” 

Przeszkoliliśmy łącznie na:

1. kursie doskonalącym dla ratowników medycznych 1148 osób

2. kursie doskonalacym dla dyspozytorów medycznych 162 osoby

Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom kursów za zaufanie i okazywane zadowolenie,

za słowa podziekowań i bardzo pozytywne opinie.


 

 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, posiada w swoich strukturach Warmińsko - Mazurską Szkołę Ratownictwa Medycznego.

          Do końca 2014 roku przeszkoliliśmy 5 tysięcy osób (lekarze,  pielęgniarki, ratownicy medyczni, dyspozytorzy medyczni jak i osoby ze środowiska lokalnego).
Dysponujemy kadrą szkoleniową zgodną w wymogami ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (§8 pkt. 2)

Rodzaje szkoleń i kursów:

 1. Podstawowy kurs pierwszej pomocy – skierowany do osób nie posiadających wykształcenia medycznego, dorosłych młodzieży, niezależnie od wykonywanego zawodu.
 2. Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Rozporządzenie MZ z dnia 19 marca 2007 roku) – skierowany do osób i grup zawodowo związanych z niesieniem pomocy GOPR, ZHP, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska itp.
 3. Kurs Indywidualny – w tej ofercie dajemy całkowitą swobodę doboru tematów i ćwiczeń przez możliwość modyfikacji programowej, jesteśmy w stanie dopasować się do każdego zlecenia, miejsca i czasu przeprowadzanego szkolenia.
 4. Kursy dla uczniów szkół średnich: gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 5. Kurs „Mały ratowniczek” – przeznaczony dla najmłodszych, czyli uczniów klas podstawowych.
 6. Szkolenia dla kandydatów na kierowców w ramach kursu na prawo jazdy – skierowany do ośrodków szkolenia kierowców.
 7. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek.
 8. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 9. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego
 10. Pokazy pierwszej pomocy w ramach imprez, festynów, pikników
 11. Medyczne szkolenia wewnątrzzakładowe – skierowane do pracowników WSPR  - kurs urazowy, kurs resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
 12. Zajęcia stażowe dla uczniów szkół policealnych (ratownik medyczny), szkoleń zawodowych (pielęgniarki), staży lekarskich.


RATOWNICTWO MEDYCZNE

NUMER ALARMOWY

999

Biuletyn Informacji Bublicznej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul.Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn

tel. +48 89 537 38 11
fax +48 89 537 38 10

e-mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl


© Copyright 2019 by WSPR OLSZTYN | All right reserved.
Projekt i wykonanie: Artneo.pl